GDS - Gör Det Själv
FMK Verkstad

 

Verkstadslokalen (By.318) ligger precis bakom Stallmästargården inne på F7.

 

Tyvärr finns ingen billyft, det har inte varit möjligt att installera p.g.a. att takhöjden är för låg.

 

FMK står för verktyg, kompressor, svets osv. Dock är det du som medlem som står för förbrukningsmaterielen. T.ex. Kap/slipskivor till slipmaskinen, kem. produkter och  papper/trasor mm.

 

 

Prislista:

(Priserna avser en bilplats)

40 kr för 4 timmar

60 kr för ett dygn

100 kr för helg (12:00 fredag – 07:30 måndag)

150:- för en vecka (7 dygn)

500 kr för en månad

Avgift för MiG-svets efter förbrukning

Avgift för gasolvärmare efter förbrukning


 

Ordningsregler för FMK GDS-verkstad
 

Utlåning:

 • Ansvariga inom FMK lånar ut nyckel till medlemmar i turordning.
 • Nyckel hämtas omedelbart före lånet.
 • Nyckeln återlämnas omedelbart efter lånetiden.
 • Vid återlämning av nyckeln regleras ev. svetsanvändning och övriga ev. förluster.
 • Betalning sker i efterhand genom fakturering till e-post. alt. vanlig post.

Utanför:

 • Parkering av fordon utanför verkstaden är inte tillåten. (F7 normala P-regler gäller)

 • Upplag av material utanför verkstaden är inte tillåten.
   

I verkstaden:

 • Hänsyn skall tas till övriga verkstadsbesökare och bilar innan verksamhet som påverkar övriga platser genomförs.

 • Allt material som brukas skall förvaras på egen verkstadsplats.

 • Alla verktyg som tillhör verkstaden skall hängas upp alt. läggas i avsedd låda innan arbetet avslutas för dagen.

 • Sopor skall bortforslas/sorteras av enskild. FMK tar endast emot ditt metallavfall.

 • Vid nyttjande av Migsvets skall tiden noteras.