FMK Såtenäs

Sveriges första bilklubb

(utsedd av en Stockholmstidning 1954)

 Definition bilklubb: "Att bilförare gick samman i en organisation, utrustade en verkstad med en verkstadschef och för medlemsavgiften inköptes verktygsutrustning"


FMK:s bilar samlade framför gymnastiksalen F7
Källa: Nya Lidköpings Tidning

 • Såtenäs motorklubb bildades 1949

60-talet medlemmar med Kapten Carl Andrén som förste ordförande,

Hyrde Såtenäs gårdssmedja som verkstad.

 

 • 1954 välkomnades även ägare av båt och motorcyklar.

 

 • 14 februari 1957 bildas Försvarets Motor Klubb sektion Såtenäs.

152 medlemmar med Verkmästare Georg Berg som ordförande.   

Medlemsavgiften var 7 kronor. Försvarsanställda, värnpliktiga och försvarets frivilliga fick bli medlemmar. FMK arbetar för ett billigare och säkrare bilägande.

 

 
Karl Anders Pantzar, Karl-Erik Bäck och Sten Hallrud framför FMK:s verkstad
Källa: Nya Lidköpings Tidning
 

 • Årsmötet 1965

Besökte FMK centralstyrelse genom Bernt Ekhammar Såtenäs för första gången.

 

 • 1 juli 1967 övertar FMK Såtenäs verkstaden som varit Såtenäs motorklubbs sedan 1949.

Fortfarande i Såtenäs gårdssmedja.

Troligtvis är detta de sista resterna av Såtenäs motorklubb som går upp i FMK Såtenäs.

 

 • 1974 blir Gert Astrell invald i styrelsen som kassör.

Gert startar den stora medlemsvärvningen i klubben. Han utvidgade även antalet rabattavtal med traktens företag.

Några år senare startar Gert det traditionella närvarolotteriet på årsmötena.

 

 • FMK:s samarbetet med de värnpliktiga på Såtenäs startar 1976

Detta genom att de tilläts använda FMK-verkstaden och vara med på den årliga ljustesten av klubbens fordon. Detta samarbete pågår så länge de värnpliktiga finns kvar på Såtenäs, d.v.s. 2005.

 

 • 1977 genomfördes den första halkkörningen på Kinnekulle Ring.

41 medlemmar deltog. Denna aktivitet har varit stadigt återkommande i klubbens historia sedan dess.

 

 • 1978 köptes den första MIG-svetsen till verkstaden.

 

 • 31 juli 1979 FMK Såtenäs blir medlemmar i Skaraborgs Trafiksäkerhetsförbund.

Detta förbund blir senare Trafiksäkerhetsförbundet Skaraborg och ännu lite senare NTF Skaraborg.

 

 • Den första klubblokalen invigdes 1980 i en av de gamla lägenheterna i underofficersområdet.

Detta året tog försäljningen av reservdelar fart, från MICRO bildelar i Anderstorp hade det inköpts för 140 300 kronor. Nu var medlemsantalet uppe i 550 st.

 

 • 1982 köptes kompressorn till verkstaden.

 

 • 1985 har bl.a. Gerts medlemsvärvningar gett resultatet att klubben har 1575 medlemmar.

 

 • 1993 Klubblokalen flyttas till barack 32

Den gamla klubblokalen rivs för att ge plats åt Gripencentrum.

Detta år startade det stora arbetet med att ge de värnpliktiga trafiksäkerhetsutbildning och detta gjordes i samarbete med NTF Skaraborg och pågick i många år. 

 • 2002 skrivs avtal med den nyöppnade biltillbehörsfirman BILALLT.

Detta avtal har sedan dess givit medlemmarna och klubben mycket positivt samarbete i form av rabatter, återbäring, samverkan. 

 • 2005 ändrar Försvarets Motor Klubb namn till FMK

Nu är alla som håller med om FMK:s verksamhetsidé, billigare och säkrare motorism, välkomna som medlemmar.

FMK Såtenäs medlemsantal har under några år legat på c:a 1000 st. 

 • 2007 firas 50 årsjubileum av FMK Såtenäs

Tidigt 50-tal (51 – 52) går Folke Johansson med i Såtenäs motorklubb. På den tiden var det en självklarhet (krav) att vara med i en motorklubb om man hade bil. Motorklubbens verkstad var en samlingspunkt för alla bilägare på Såtenäs, många historier finns om hur man tog till vara på varandras kunskaper m.m.

Folke har varit och är medlem allt sedan dess, han har hunnit med att vara verkstadschef m.m. i klubben. Folke är troligtvis den som varit medlem längst i klubbens historia. 

Verkstaden ligger fortfarande kvar i Såtenäs gamla gårdssmedja och denna tillsammans med utlåningsverksamheten och klubbens rabattavtal, där avtalet med BILALLT är det som bildar ”ryggraden” i klubbens verksamhet, som fortfarande har billigare och säkrare motorism som motto.  

 • 2012 FMK centrala styrelse avvecklas

  Under årets kongress beslöts enhälligt på grund av vikande medlemsantal att avveckla FMK centralstyrelse samt sälja en lägenhet som ägs av FMK i centrala Stockholm. De lokalföreningar som ville fortsätta utan centralstyrelse ombildas till fristående föreningar. Vår avdelning valde på ett extra årsmöte den 18 oktober att ombilda sig till en fristående förening med namnet FMK Såtenäs och fick centralstyrelsens förtroende att överta och vårda FMK logotyp.

   

 • 2013 är första året som nygamla FMK Såtenäs återigen drivs i lokal regi

Den mesta verksamhet kvarstår i samma form som när FMK var en riksorganisation, men nu drivs föreningen som nämnt helt lokalt. I samband med övergången sjönk medlemantalet till c:a 700 st. Medlemsavgiften beslöts ligga kvar på 230 kr.

Föreningen skriver nu också eget hyresavtal med FortV om hyra av den gamla smedjan som är föreningens GDS-Hall, dessutom hyrs en mindre förrådslokal i Tun utav Lidköpings kommun. FMK Såtenäs firar detta år 65 år som förening.

 

 


2014-02-22