FMK Såtenäs styrelse 2019

 

Ledningsgrupp

 

Per Hansson
0738-301022
Ordförande
Clas-Göran Malm
0708-869815
Vice ordförande
Sandra Johansson
0730-343707
Sekreterare
Simon Paulsson
0
702-866023
Kassör
Rickard Tomassone
0739-826281
 
Johan Brissman
0736-292424
 
Johan Bodin
0738-188798
 
Simon Hermansson
0736-935105
(Ansvarig hemsidan)
 

Förmånsgrupp
Sköter våra befintliga rabattavtal och jobbar ständigt på nya.
 

Clas-Göran Malm
0708-869815
(Ansvarig Förmånsgrupp)
Ingvar Andersson
0720-700250
 
 

Verkstadsgrupp
Ombesörjer vår verkstad i By.318
 

Frank Jacobsson
 0706-530330 
(Ansvarig verkstadsgrupp)
 
 

Utlåningsgrupp
Sköter verksamheten kring våra hyrsläp och takboxar.
 

Jan-Erik Eklöf
0708-614384
(Ansvarig utlåningsgrupp)
Alex Johansson
0703-908111

(Ansvarig utskick fakturor, släp)
 

Revisorer

 

Lennarth Nilsson
0705-519333
 
Kent Hansson
0707-998208

 
Ulf Svensson
-
Suppleant till
Lennarth Nilsson
Jörgen Andersson
0768-955881

Suppleant till Kent Hansson
 

Valberedning

 

Kajsa Thorstensson
0709-665233
(Sammankallande)
Felix Gamisch
0706-6711846