FMK Såtenäs styrelse 2018

(Uppdateras snart med ny styrelse för 2019, utefter konstituerande mötet)

 

Ledningsgrupp

 

Per Hansson
0738-301022
Ordförande
Clas-Göran Malm
0708-869815
Vice ordförande
Sandra Johansson
0730-343707
Sekreterare
Simon Paulsson
0
702-866023
Kassör
Rickard Tomassone
0739-826281
 
Johan Brissman
0736-292424

 

Medlem/rekryteringsgrupp
Sköter medlemsregistret, hemsidan och nyrekrytering
 

Johan Bodin
0738-188798
(Ansvarig medlemsgrupp)
Sandra Johansson
0730-343707
 
Simon Hermansson
0736-935105
(Ansvarig hemsidan)
Johan Brissman
0736-292424
 
 

Förmånsgrupp
Sköter våra befintliga rabattavtal och jobbar ständigt på nya.
 

Clas-Göran Malm
0708-869815
(Ansvarig Förmånsgrupp)
Ingvar Andersson
0720-700250
 
 

Verkstadsgrupp
Ombesörjer vår verkstad i By.318
 

Frank Jacobsson
 0706-530330 
(Ansvarig verkstadsgrupp)
Per Andersen
0709-742855
(Utskick av fakturor - verkstad)
 

Utlåningsgrupp
Sköter verksamheten kring våra hyrsläp och takboxar.
 

Jan Erik-Eklöf
0708-614384
(Ansvarig utlåningsgrupp)
Alex Johansson
0703-908111
Per Andersen
0709-742855
(Utskick av fakturor - släp/takbox)
 
 

Revisorer

 

Lennarth Nilsson
0705-519333
 
Kent Hansson
0707-998208

 
Kenneth Flybrand
0762-255593
Suppleant till
Lennarth Nilsson
Jörgen Andersson
0768-955881

Suppleant till Kent Hansson
 

Valberedning

 

Stefan  Zetterström
0723-964593
 
Olof Pettersson
0708-869983